สนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง รายการที่ 1 รอบคัดเลือก 6 - 17 ม.ค. 61

6 ม.ค. 61

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2018 รายการที่ 1 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6 - 17 มกราคม 2561 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, Q5 = รอบคัดเลือกที่ 5, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

17 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 218 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : มังกร สมบัติ 4 - 0
219 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : นพดล แสงนิล 4 - 1
220 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 3 - 4
221 ธัชชัย สุขสำราญ : นพดล นภจร 3 - 4
12:30 น. L32 222 ไพฑูรย์ ผลบุญ : สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง 4 - 1
223 ธนพล บุญปลอด : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 1 - 4
224 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 1
225 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 0 - 4
15:00 น. L32 226 อิศรา กะไชยวงษ์ : STUART PETTMAN 4 - 3
227 ประมวล จันทร์ทัด : พชร มาเยอะ 3 - 4
228 เอกรวี อั๊งคำ : ณัฐพนธ์ หนูนิล 3 - 4
229 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : อรรถสิทธิ์ มหิทธิ 1 - 4
17:30 น. L32 214 ยุทธภพ ภาคพจน์ : สุชาติ สุขเลี่ยม 1 - 4
215 พงศกร จงใจรัก : รัชโยธิน โยธารักษ์ 0 - 4
216 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 - 4
217 จิราวุธ พลาพล : ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 2 - 4

 

16 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 182 ยุทธภพ ภาคพจน์ : มานพ สุขสำราญ 4 - 0
185 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล 4 - 0
192 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 2
189 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : นคร ชาพล 4 - 2
12:30 น. L64 190 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ธีระวัฒน์ คงเกษม 4 - 1
193 นพดล แสงนิล : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 0
194 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 2
197 นพดล นภจร : กอบกิจ พลาจิณ 4 - 2
15:00 น. L64 198 ไพฑูรย์ ผลบุญ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 2
201 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 2
202 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : มงคล จูยิ้ม 4 - 2
205 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ชายชาญ สามารถ 4 - 3
17:30 น. L64 183 สุชาติ สุขเลี่ยม : นาท ไพบูลย์ 4 - 1
209 พชนา ใหม่พระเนตร : พชร มาเยอะ 1 - 4
210 เอกรวี อั๊งคำ : สมชาย กาวสำราญ 4 - 0
213 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 0

 

15 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 206 อิศรา กะไชยวงษ์ : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 4 - 1
184 วินัย ทองราย : พงศกร จงใจรัก 1 - 4
187 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 0
188 จิราวุธ พลาพล : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 2
12:30 น. L64 191 ตะวัน พูลทอง : มังกร สมบัติ 3 - 4
186 ประพฤติ ชัยธนสกุล : หริศ สอนจันทึก 4 - 1
195 พรปิยะ กาวสำราญ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2 - 4
196 ธัชชัย สุขสำราญ : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 1
15:00 น. L64 199 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : TETSUYA KUWATA 4 - 1
200 ธนพล บุญปลอด : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 - 1
203 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : จงรักษ์ บุญรอด 4 - 3
204 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล 4 - 2
17:30 น. L64 207 STUART PETTMAN : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 0
208 ประมวล จันทร์ทัด : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 1
211 โอภาส สุวรรณราช : ณัฐพนธ์ หนูนิล 0 - 4
212 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : สุชาติ ภูฆัง 4 - 0