เผยตำแหน่งบอร์ดสมาคมสนุกเกอร์ยุค สุนทร จารุมนต์ “บิ๊กยอด” เลขาฯ – พ่อลิเดีย เหรัญญิก - ต๋อง ประชาสัมพันธ์

14 ส.ค. 61

นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งแรกที่ โฮ คิทเช่น ถนนพระราม 3 เมื่อ 19 ก.ค. หลังจากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2561 โดยมอบหมายให้แต่ละคนช่วยกันบริหารสมาคมฯ ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการชุดแรกมี 15 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ นายสุนทร จารุมนต์ อุปนายกมี 5 คน ได้แก่ นายฐาปบุตร ชมเสวี ดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากร นายศักดา รัตนสุบรรณ ดูแลด้านจัดการแข่งขันและเป็นประธานคัดเลือกนักกีฬา พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ ดูแลฝ่ายกฎระเบียบและพิจารณาโทษ นายสุรพล อุทินทุ ดูแลด้านการประสานงานองค์กร นายธัชนาถ ทองประกอบ ดูแลฝ่ายงบประมาณ กกท. นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน (เลขาธิการ) ส่วนพ่อนักร้องดัง นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา (เหรัญญิก) นายฟราริต จารุมนต์ (ปฏิคม) นายพจน์ พิชัยสนิธ (นายทะเบียน) นายรัชพล ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี เป็นประธานผู้ตัดสิน โดยมีนายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย นายสุทธิเทพ นกเทศ และนายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์ เป็นกรรมการ ส่วนกรรมการอีก 4 คนประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ นายชาคริต ดุษฎีอิสริยกุล นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์ และนายนพดล แสงนิล (แซค โซโฟน) กำลังทำเรื่องขอเพิ่มรายชื่อกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ครบตามจำนวน 19 คน

หลังมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละคน นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมฯ ยังย้ำขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจเพื่อผลักดันสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ไม่ทำให้อดีตนายกฯ สินธุ พูนศิริวงศ์ ผิดหวัง โดย “นายกป้ายแดง” เริ่มนโยบายแรกด้วยการระดมเงินทุนเพื่อสร้าง สวัสดิการให้นักกีฬา-โค้ช-ผู้ตัดสิน โดยตั้งเป้าจะหารายได้จากค่าสมัครการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละรายการ คนละ 100 บาท และสมาคมฯ จะสมทบอีก 100 บาท เมื่อจบการแข่งขันประจำปีก็จะมีเงินเข้าสวัสดิการไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และจะหาจากพันธมิตรให้ช่วยสนับสนุน เพื่อให้เงินกองทุนโตขึ้นสำหรับช่วยเหลือ นักกีฬา-กรรมการ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิต

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้นายสุทธิเทพ นกเทศ กรรมการบริหารสมาคมฯ ไปหาสมาชิกเพิ่มเข้ามาให้มากกว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ โดยเน้นไปที่ องค์กรของรัฐ อาทิ สโมสรการไฟฟ้า-สโมสรการบิน-สโมสรท่าอากาศยาน-สโมสรการท่าเรือ-สโมสรกองสลาก-สโมสรการประปา และทุกสโมสรที่ร่วมการแข่งขันในกีฬารัฐวิสาหกิจ รวมถึงสมาคมฯ จะพิจารณาโต๊ะตลาดทั่วไป หากสโมสรแห่งใดมีสถานที่ได้มาตรฐาน และไม่มีการพนันมั่วสุมก็จะรับไว้พิจารณา

 

(ตีพิมพ์ในนิตยสารคิวทอง ฉบับที่ 429)