ผลการแข่งขัน World Championship 2018   ||   ผลการแข่งขัน ทรู เชียงใหม่ คัพ 2018   ||   ผลการแข่งขัน World Championship 2018 รอบคัดเลือก

ทรู - แสงโสม ระนอง คัพ 2017 รอบ 64 คน 5 - 7 มิ.ย. 60

5 มิ.ย. 60

การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ ทรู - แสงโสม ระนอง คัพ รอบ 64 คน ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 ณ ทีบีซี สนุ้กเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

รอบ 32 คน

7 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 37 พชนา ใหม่พระเนตร : อรรถสิทธิ์ มหิทธิ 1 - 4
38 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : สุชาติ สุขเลี่ยม 4 - 0
39 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : เอกรวี อั๊งคำ 1 - 4
40 Stuart Pettman : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 4 - 3
12:30 น. 41 นพดล นภจร : จิราวุธ พลาพล 4 - 3
42 ธัชชัย สุขสำราญ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 3 - 4
43 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : วินัย ทองราย 2 - 4
45 นพดล แสงนิล : Chen Feng 2 - 4
15:00 น. 44 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมศิริลักษณ์ : ประมวล จันทร์ทัด 0 - 4
46 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ธนภัทร มะนานวม 4 - 3
47 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 4 - 3
48 ชัชวาล รุตแพ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 3
17:30 น. 33 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ประพฤติ ชัยธนสกุล 0 - 4
34 พงศกร จงใจรักษ์ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 4 - 2
35 ยุทธภพ ภาคพจน์ : พชร มาเยอะ 2 - 4
36 Huang Jiahao : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 1

 

รอบ 64 คน

6 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 1 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : สมชาย กาวสำราญ 4 - 0
4 รัชโยธิน โยธารักษ์ : มานพ สุขสำราญ 4 - 2
11 โอภาส สุวรรณราช : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 2 - 4
8 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : สมควร เตียนพลกรัง 3 - 4
12:30 น. 18 จิราวุธ พลาพล : รักษ์พล จารุเกษมกิจ 4 - 0
12 สุชาติ สุขเลี่ยม : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 1
13 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี — WO.
16 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : มังกร สมบัติ 4 - 1
15:00 น. 17 นพดล นภจร : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 0
20 ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข — WO.
21 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 1
24 ประมวล จันทร์ทัด : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 2
17:30 น. 2 ประพฤติ ชัยธนสกุล : Tetsuya kuwata 4 - 0
28 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ธนภัทร มะนานวม 2 - 4
29 ไพฑูรย์ ผลบุญ : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1 - 4
32 อิศรา กะไชยวงษ์ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 2 - 4

 

5 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 25 นพดล แสงนิล : ทวีศักดิ์ ธูปหอม WO. —
3 นคร ชาพล : พงศกร จงใจรักษ์ 0 - 4
6 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : พชร มาเยอะ 3 - 4
9 พชนา ใหม่พระเนตร : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
12:30 น. 10 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : จ.อ.สันติ นาคจันทร์ 4 - 1
5 ยุทธภพ ภาคพจน์ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 3
14 พรปิยะ กาวสำราญ : เอกรวี อั๊งคำ 0 - 4
15 Stuart Pettman : ชายชาญ สามารถ 4 - 1
15:00 น. 7 ชินภัทร์ คำสัตย์ : Huang Jiahao 1 - 4
19 ธัชชัย สุขสำราญ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 1
22 ธนพล บุญปลอด : วินัย ทองราย 1 - 4
23 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมศิริลักษณ์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 3
17:30 น. 26 ตุ้มทอง ชื่นบาน : Chen Feng 2 - 4
27 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 3
30 ตะวัน พูลทอง : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 1 - 4
31 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ชัชวาล รุตแพ 1 - 4