ผลการแข่งขัน World Championship 2018   ||   ผลการแข่งขัน ทรู เชียงใหม่ คัพ 2018   ||   ผลการแข่งขัน World Championship 2018 รอบคัดเลือก

ทรู - แสงโสม ลพบุรี คัพ 2017 รอบ 64 คน 8 - 10 มิ.ย. 60

8 มิ.ย. 60

การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ ทรู - แสงโสม ลพบุรี คัพ รอบ 64 คน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

รอบ 32 คน

10 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 37 ประมวล จันทร์ทัด : อรรถสิทธิ์ มหิทธิ 0 - 4
38 สมชาย กาวสำราญ : จ.อ.สันติ นาคจันทร์ 4 - 1
39 วินัย ทองราย : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 2
40 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 4 - 3
12:30 น. 41 นพดล นภจร : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 3 - 4
42 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ยุทธภพ ภาคพจน์ 1 - 4
43 ไพฑูรย์ ผลบุญ : Stuart Pettman 4 - 3
33 อิศรา กะไชยวงษ์ : พชร มาเยอะ 2 - 4
15:00 น. 44 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : นพดล แสงนิล 4 - 2
46 สมควร เตียนพลกรัง : พรปิยะ กาวสำราญ 3 - 4
47 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 0
48 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 2 - 4
17:30 น. 45 พชนา ใหม่พระเนตร : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 3 - 4
34 จิราวุธ พลาพล : รัชโยธิน โยธารักษ์ 4 - 3
35 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : ธัชชัย สุขสำราญ 2 - 4
36 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 2 - 4

 

รอบ 64 คน

9 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 13 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : วินัย ทองราย 2 - 4
4 รัชโยธิน โยธารักษ์ : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 3
11 ตะวัน พูลทอง : สมชาย กาวสำราญ 1 - 4
8 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : เอกรวี อั๊งคำ 4 - 1
12:30 น. 9 ประมวล จันทร์ทัด : มานพ สุขสำราญ 4 - 2
22 Stuart Pettman : Chen Feng 4 - 2
1 อิศรา กะไชยวงษ์ : Huang Jiahao 4 - 3
16 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : มังกร สมบัติ 4 - 2
15:00 น. 17 นพดล นภจร : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 3
20 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 1
21 ไพฑูรย์ ผลบุญ : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 0
24 นพดล แสงนิล : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 0
17:30 น. 2 โอภาส สุวรรณราช : พชร มาเยอะ 0 - 4
28 พรปิยะ กาวสำราญ : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 4 - 3
29 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ชายชาญ สามารถ 4 - 1
32 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : รักษ์พล จารุเกษมกิจ 4 - 0

 

8 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 25 พชนา ใหม่พระเนตร : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 1
3 จิราวุธ พลาพล : พงศกร จงใจรักษ์ 4 - 2
6 ธัชชัย สุขสำราญ : ชัชวาล รุตแพ 4 - 2
7 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ธนภัทร มะนานวม 4 - 1
12:30 น. 10 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 3
5 สุชาติ สุขเลี่ยม : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 2 - 4
14 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
15 ธนพล บุญปลอด : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 1 - 4
15:00 น. 18 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 2 - 4
19 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 2 - 4
12 ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ : จ.อ.สันติ นาคจันทร์ — WO.
23 นคร ชาพล : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 2 - 4
17:30 น. 26 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : Tetsuya kuwata 4 - 3
27 ประพฤติ ชัยธนสกุล : สมควร เตียนพลกรัง 0 - 4
30 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมศิริลักษณ์ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 1 - 4
31 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 2