แสงโสม 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561 รอบคัดเลือก 13 - 24 มิ.ย. 61

12 มิ.ย. 61

การแข่งขันสนุกเกอร์ แสงโสม 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

รอบคัดเลือก (แข่งแบบพบกันหมด)

24 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

<td8ผู้ชนะ M17

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 17 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 5 - 2
18 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : มงคล จูยิ้ม 5 - 2
19 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 3 - 5
20 เอกรวี อั๊งคำ : นพพล ทำสวน 5 - 4
3 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 5 - 1
12:00 น. L64 4 จิราวุธ พลาพล : ติณณภพ วังทนานนท์ 1 - 5
23 สมชาย กาวสำราญ : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 5 - 1
24 จงรักษ์ บุญรอด : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 5 - 1
25 พุธกานต์ ขิมสุข : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2 - 5
26 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ธวัช สุจริตธุระการ 5 - 0
14:00 น. L64 27 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 5 - 2
28 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 5 - 2
29 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : เจริญ โพธิ์รัตน์ 3 - 5
30 สุชาติ ภูฆัง : อรรคพงษ์ ผาหยาด 0 - 5
13 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 5 - 4
16:00 น. L64 14 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 5 - 0
L32 41 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 6 - 4
42 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : เอกรวี อั๊งคำ 6 - 5
34 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ติณณภพ วังทนานนท์ 6 - 3
18:00 น. L32 44 สมชาย กาวสำราญ : จงรักษ์ บุญรอด 6 - 4
45 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 3 - 6
46 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 6 - 5
47 เจริญ โพธิ์รัตน์ : อรรคพงษ์ ผาหยาด 2 - 6
39 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 4 - 6

 

23 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 1 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ชนวีร์ ศรีสมเดช 3 - 5
2 สุชาติ สุขเลี่ยม : ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ 5 - 4
21 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ธนากร พีณเมืองวง 5 - 1
22 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : กาญจน์ไชย วงศ์จันทร์ 0 - 5
5 ธัชชัย สุขสำราญ : ทศพร เข็มน้อย 0 - 5
12:00 น. L64 6 พลากร เตียวสกุล : แสงชัย เสสุตา 5 - 2
7 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : รชต ขันตี 5 - 3
8 สุพจน์ แสนหล้า : ตะวัน พูลทอง 5 - 4
9 ธนพล บุญปลอด : วรัตนฐ์นัน ศุภ์กฤศธเนส 5 - 4
10 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ชายชาญ สามารถ 5 - 4
14:00 น. L64 11 สันติ นาคจันทร์ : รัฐนนท์ เขมทัต 5 - 0
12 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 5 - 1
31 พีร ปานประยูร : อัครพงษ์ ปราณีนิจ 5 - 0
32 นพดล แสงนิล : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 5 - 1
15 สุศิพงษ์ นิ่มวงษ์ษา : ทวิช ก้านเพรช 5 - 0
16:00 น. L64 16 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 1 - 5
L32 33 ชนวีร์ ศรีสมเดช : สุชาติ สุขเลี่ยม 1 - 6
43 ชินภัทร์ คำสัตย์ : กาญจน์ไชย วงศ์จันทร์ 3 - 6
33 ทศพร เข็มน้อย : พลากร เตียวสกุล 3 - 6
18:00 น. L32 36 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : สุพจน์ แสนหล้า 4 - 6
37 ธนพล บุญปลอด : ณรงค์เดช ตาขันทอง 2 - 6
38 สันติ นาคจันทร์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 6
48 พีร ปานประยูร : นพดล แสงนิล 1 - 6
40 สุศิพงษ์ นิ่มวงษ์ษา : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 6 - 4

 

22 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 277 ณิภณ ทรัพย์ไพบูลย์ : พจน์ จินตนาเลิศ 3 - 4
278 ติณณภพ วังทนานนท์ : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 4 - 2
279 วิทวัฒน์ สารพา : ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ 1 - 4
280 กาญจน์ไชย วงศ์จันทร์ : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 4 - 0
11:30 น. 282 สิทธิพร เฮงวิรัต : ธนวิชณ์ พานแก้ว 4 - 1
283 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 1 - 4
284 จักรกฤต ขุมศิริ : บูรพา งิ้วราย 1 - 4
285 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 1
286 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : วรัตนฐ์นัน ศุภ์กฤศธเนส 4 - 3
13:00 น. 287 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : พจน์ จินตนาเลิศ 4 - 1
288 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : ณิภณ ทรัพย์ไพบูลย์ 4 - 3
289 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ 4 - 0
290 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : วิทวัฒน์ สารพา 4 - 0
291 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : สุพจน์ แสนหล้า 2 - 4
14:30 น. 292 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ธนวิชณ์ พานแก้ว 4 - 1
293 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : สิทธิพร เฮงวิรัต 4 - 0
295 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : จักรกฤต ขุมศิริ 4 - 1
296 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 1
16:00 น. 297 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 2
298 รัชโยธิน โยธารักษ์ : กาญจน์ไชย วงศ์จันทร์ 4 - 3
299 วิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ : สมภพ พึ่งคร้าม 0 - 4
300 เจริญ โพธิ์รัตน์ : บอย เอี่ยมเย็น 4 - 3
17:30 น. 302 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 2
303 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : สุพจน์ แสนหล้า 0 - 4
304 วัลลภ เนียมนุช : จาตุรงค์ ชัยชาติแตง 4 - 0
305 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 4 - 0
  308 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : สมภพ พึ่งคร้าม 4 - 0
309 บอย เอี่ยมเย็น : วิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ — —
310 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ 4 - 1
311 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : วัลลภ เนียมนุช 4 - 0
  312 วรัตนฐ์นัน ศุภ์กฤศธเนส : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 3

 

21 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 247 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : สิทธิพร เฮงวิรัต 4 - 1
248 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : ธนวิชณ์ พานแก้ว 4 - 3
249 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : จักรกฤต ขุมศิริ 4 - 1
250 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : บูรพา งิ้วราย 4 - 1
251 กาญจน์ไชย วงศ์จันทร์ : วิทวัฒน์ สารพา 4 - 0
11:30 น. 252 ติณณภพ วังทนานนท์ : ณิภณ ทรัพย์ไพบูลย์ 4 - 1
253 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : พจน์ จินตนาเลิศ 1 - 4
254 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : สุพจน์ แสนหล้า 1 - 4
255 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ 4 - 1
256 วัลลภ เนียมนุช : ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ 4 - 3
13:00 น. 257 ชินภัทร์ คำสัตย์ : สิทธิพร เฮงวิรัต 4 - 1
258 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : ธนวิชณ์ พานแก้ว 4 - 1
260 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : บูรพา งิ้วราย 4 - 1
261 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : บอย เอี่ยมเย็น 4 - 0
14:30 น. 262 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ณิภณ ทรัพย์ไพบูลย์ 4 - 0
263 ติณณภพ วังทนานนท์ : พจน์ จินตนาเลิศ 4 - 2
264 รัชโยธิน โยธารักษ์ : วิทวัฒน์ สารพา 4 - 0
265 กาญจน์ไชย วงศ์จันทร์ : ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ 4 - 0
266 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ 4 - 0
16:00 น. 267 ชินภัทร์ คำสัตย์ : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 4 - 2
269 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 4 - 3
270 เจริญ โพธิ์รัตน์ : วิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ 4 - 1
271 บอย เอี่ยมเย็น : สมภพ พึ่งคร้าม 4 - 1
17:30 น. 272 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 4 - 1
273 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : วิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ 4 - 1
274 เจริญ โพธิ์รัตน์ : สมภพ พึ่งคร้าม 4 - 1
275 วัลลภ เนียมนุช : สุพจน์ แสนหล้า 1 - 4
276 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : จาตุรงค์ ชัยชาติแตง 4 - 0

 

20 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 212 แสงชัย เสสุตา : ธนพล ลิ้มสกุล WO. —
213 วรพงษ์ นิตทิม : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 4 - 2
214 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ 4 - 0
215 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 0
11:30 น. 216 ทวิช ก้านเพรช : พรพงษ์ ปานรักษ์ WO. —
217 ทัศนัย แสงพล : บริพัตร ประสพ 4 - 2
219 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 2 - 4
220 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : อนุรักษ์ จีนสุกแสง WO. —
13:00 น. 221 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : พศิน ภู่โอบอ้อม 4 - 0
223 พลากร เตียวสกุล : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 4 - 2
224 พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ : วรพงษ์ นิตทิม 4 - 3
14:30 น. 226 พีร ปานประยูร : พรพงษ์ ปานรักษ์ — WO.
227 บริพัตร ประสพ : ทวิช ก้านเพรช 1 - 4
229 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ภัทรเศรษฐ์ พรหมสวัสดิ์ 4 - 0
230 พลากร เตียวสกุล : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 3 - 4
16:00 น. 231 เมธาวี อัมรากูล : พันธกานต์ คำเวียง 4 - 2
232 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 4 - 0
234 พิชิตศักดิ์ มีมาก : นพพล ทำสวน 2 - 4
235 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ชัชวาล เจริญพล 4 - 0
17:30 น. 236 พีร ปานประยูร : ทัศนัย แสงพล 4 - 2
237 สุชาติ สุขเลี่ยม : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 3 - 4
238 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : แสงชัย เสสุตา 4 - 1
239 ธัชชัย สุขสำราญ : พิชิตศักดิ์ มีมาก 4 - 1
19:00 น. 241 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : พันธกานต์ คำเวียง 4 - 3
242 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : เมธาวี อัมรากูล 4 - 3
243 ธัชชัย สุขสำราญ : สมภพ คชสาร 4 - 1
245 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ชัชวาล เจริญพล 4 - 1
  246 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 3 - 4

 

19 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 181 ทัศนัย แสงพล : ทวิช ก้านเพรช 0 - 4
182 บริพัตร ประสพ : พรพงษ์ ปานรักษ์ 4 - 1
183 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ภัทรเศรษฐ์ พรหมสวัสดิ์ 4 - 0
184 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ WO. —
185 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 4 - 0
11:30 น. 186 แสงชัย เสสุตา : มานิตย์ สาธรสันติกุล WO. —
187 ธนพล ลิ้มสกุล : พศิน ภู่โอบอ้อม 4 - 3
188 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : เมธาวี อัมรากูล 4 - 3
189 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : พันธกานต์ คำเวียง 1 - 4
190 พีร ปานประยูร : บริพัตร ประสพ 4 - 0
13:00 น. 191 พีร ปานประยูร : ทวิช ก้านเพรช 4 - 2
192 ทัศนัย แสงพล : พรพงษ์ ปานรักษ์ 4 - 0
193 สุชาติ สุขเลี่ยม : ภัทรเศรษฐ์ พรหมสวัสดิ์ 4 - 0
194 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ WO. —
195 ธัชชัย สุขสำราญ : นพพล ทำสวน 4 - 1
14:30 น. 196 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : เมธาวี อัมรากูล 4 - 1
197 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : พันธกานต์ คำเวียง 4 - 1
198 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : วรพงษ์ นิตทิม 2 - 4
199 พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 1 - 4
200 สุชาติ สุขเลี่ยม : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 2
16:00 น. 201 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : มานิตย์ สาธรสันติกุล WO. —
202 แสงชัย เสสุตา : พศิน ภู่โอบอ้อม 4 - 0
203 พิชิตศักดิ์ มีมาก : วีระศักดิ์ แซ่ส่ง WO. —
204 นพพล ทำสวน : สมภพ คชสาร 4 - 2
205 พลากร เตียวสกุล : พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ 4 - 0
17:30 น. 206 พลากร เตียวสกุล : วรพงษ์ นิตทิม 4 - 0
207 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 4 - 0
208 ธัชชัย สุขสำราญ : วีระศักดิ์ แซ่ส่ง WO. —
209 พิชิตศักดิ์ มีมาก : สมภพ คชสาร 4 - 1
210 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : ธนพล ลิ้มสกุล 4 - 1

 

18 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 151 โชควัฒนา สุขเจริญ : ปิติ เลิศวิริยะประภา 4 - 0
152 อรรคพงษ์ ผาหยาด : กิตติรัตน์ นวลแก้ว 4 - 1
153 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : ปิยะ บุตรน้ำเพชร WO. —
154 จงรักษ์ บุญรอด : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 4 - 0
155 ณัฐนันท์ วีระสมเกียรติ : พงศกร สมจิตต์ 0 - 4
11:30 น. 157 รชต ขันตี : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 4 - 1
159 สมชาย กาวสำราญ : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 4 - 1
160 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : จ.อ.ภักดี จันทร์มณี 4 - 1
13:00 น. 161 ธนพล บุญปลอด : ปิติ เลิศวิริยะประภา 4 - 0
162 กิตติรัตน์ นวลแก้ว : โชควัฒนา สุขเจริญ 4 - 0
163 รัฐนนท์ เขมทัต : ปิยะ บุตรน้ำเพชร WO. —
164 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4 - 1
165 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : พงศกร สมจิตต์ 4 - 3
14:30 น. 166 สุชาติ ภูฆัง : เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ 4 - 0
168 ทศพร เข็มน้อย : ปวริศ คงเมือง 4 - 1
170 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : พงศกร สุริยากุลพานิช 2 - 4
16:00 น. 171 ชายชาญ สามารถ : จามร บุญกำจัด 4 - 2
172 นพดล แสงนิล : พงศกร สุริยากุลพานิช 4 - 0
173 รัฐนนท์ เขมทัต : จงรักษ์ บุญรอด 1 - 4
174 ธนพล บุญปลอด : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 1
175 จ.อ.ภักดี จันทร์มณี : ณัฐนันท์ วีระสมเกียรติ 4 - 0
17:30 น. 176 สุชาติ ภูฆัง : รชต ขันตี 4 - 1
177 ทศพร เข็มน้อย : สมชาย กาวสำราญ 3 - 4
178 จามร บุญกำจัด : ณัฐวุฒิ ยองเพชร 4 - 1
179 นพดล แสงนิล : ชายชาญ สามารถ 4 - 0
180 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 2 - 4

 

17 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 121 รชต ขันตี : เจษฎา วิริยะธีรกิจ WO. —
122 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ 4 - 0
123 สมชาย กาวสำราญ : เชิงชาญ เทศเจริญ WO. —
124 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ : ปวริศ คงเมือง 2 - 4
125 ชายชาญ สามารถ : ณัฐวุฒิ ยองเพชร 4 - 1
11:30 น. 126 อรรคพงษ์ ผาหยาด : โชควัฒนา สุขเจริญ 4 - 2
127 กิตติรัตน์ นวลแก้ว : ปิติ เลิศวิริยะประภา 4 - 1
128 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ณัฐนันท์ วีระสมเกียรติ 4 - 0
129 จ.อ.ภักดี จันทร์มณี : พงศกร สมจิตต์ 3 - 4
130 นพดล แสงนิล : ณัฐวุฒิ ยองเพชร 4 - 0
13:00 น. 131 สุชาติ ภูฆัง : เจษฎา วิริยะธีรกิจ WO. —
132 รชต ขันตี : เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ 4 - 1
133 ทศพร เข็มน้อย : เชิงชาญ เทศเจริญ WO. —
134 สมชาย กาวสำราญ : ปวริศ คงเมือง 4 - 2
135 จามร บุญกำจัด : พงศกร สุริยากุลพานิช 4 - 1
14:30 น. 136 ธนพล บุญปลอด : โชควัฒนา สุขเจริญ 4 - 1
137 อรรคพงษ์ ผาหยาด : ปิติ เลิศวิริยะประภา 4 - 0
138 จงรักษ์ บุญรอด : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4 - 2
139 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : ปิยะ บุตรน้ำเพชร 4 - 0
140 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : จ.อ.ภักดี จันทร์มณี 4 - 2
16:00 น. 141 สุชาติ ภูฆัง : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 4 - 3
142 ทศพร เข็มน้อย : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 2 - 4
143 รัฐนนท์ เขมทัต : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 4 - 1
144 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : ณัฐนันท์ วีระสมเกียรติ 4 - 0
145 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : พงศกร สมจิตต์ 4 - 0
17:30 น. 146 รัฐนนท์ เขมทัต : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4 - 2
147 จงรักษ์ บุญรอด : ปิยะ บุตรน้ำเพชร 4 - 0
148 ธนพล บุญปลอด : กิตติรัตน์ นวลแก้ว 4 - 1
149 ชายชาญ สามารถ : พงศกร สุริยากุลพานิช 4 - 1
150 นพดล แสงนิล : จามร บุญกำจัด 4 - 2

 

16 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 92 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 4 - 0
93 ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 1 - 4
94 ธนาดล ผมประทุม : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 2 - 4
95 ชโยดม ผ่องใส : ประมวล ทองยั่งยืน 4 - 3
11:30 น. 96 ไกรสิทธิ์ ไชยมงคล : นิพนธ์ จันทร์รัศมี 3 - 4
97 ตะวัน พูลทอง : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 4 - 3
98 จิรภัทร ทิพย์ทีปกร : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 3 - 4
99 มงคล จูยิ้ม : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 2
100 ธวัช สุจริตธุระการ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 0
13:00 น. 102 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ : ศรชัย ทรัพย์เสถียร WO. —
103 สันติ นาคจันทร์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 4 - 0
104 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ 4 - 2
105 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ประมวล ทองยั่งยืน 4 - 2
14:30 น. 106 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : นิพนธ์ จันทร์รัศมี 4 - 1
107 อานนท์ สนธิทิพย์ : ไกรสิทธิ์ ไชยมงคล 4 - 1
108 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 4 - 0
109 เพชรชัย กรรมภาษี : จิรภัทร ทิพย์ทีปกร 4 - 1
110 เอกรวี อั๊งคำ : ธนภัทร มะนานวม 4 - 2
16:00 น. 111 ชนวีร์ ศรีสมเดช : ปณต จันทราพัฒนะ 4 - 1
112 ธนภัทร มะนานวม : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 1 - 4
113 สันติ นาคจันทร์ : ธนาดล ผมประทุม 4 - 3
114 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 0
115 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : ชโยดม ผ่องใส 4 - 1
17:30 น. 116 อานนท์ สนธิทิพย์ : ตะวัน พูลทอง 4 - 2
117 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : มงคล จูยิ้ม 4 - 3
118 เอกรวี อั๊งคำ : ปณต จันทราพัฒนะ 4 - 1
119 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : ชนวีร์ ศรีสมเดช 2 - 4
120 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 1

 

15 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 61 ตะวัน พูลทอง : ไกรสิทธิ์ ไชยมงคล 4 - 0
62 อานนท์ สนธิทิพย์ : นิพนธ์ จันทร์รัศมี 4 - 0
63 มงคล จูยิ้ม : จิรภัทร ทิพย์ทีปกร 4 - 0
64 เพชรชัย กรรมภาษี : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 4 - 0
65 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 4 - 2
11:30 น. 66 ธนภัทร มะนานวม : ชนวีร์ ศรีสมเดช 3 - 4
67 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : ปณต จันทราพัฒนะ 4 - 2
68 ธวัช สุจริตธุระการ : ชโยดม ผ่องใส 4 - 1
69 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : ประมวล ทองยั่งยืน 4 - 3
70 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 4 - 0
13:00 น. 71 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ไกรสิทธิ์ ไชยมงคล 4 - 0
72 ตะวัน พูลทอง : นิพนธ์ จันทร์รัศมี 4 - 0
73 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : จิรภัทร ทิพย์ทีปกร 4 - 0
74 มงคล จูยิ้ม : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 4 - 1
75 ธนาดล ผมประทุม : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 4 - 1
14:30 น. 76 เอกรวี อั๊งคำ : ชนวีร์ ศรีสมเดช 4 - 2
77 ธนภัทร มะนานวม : ปณต จันทราพัฒนะ 3 - 4
78 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ชโยดม ผ่องใส 3 - 4
79 ธวัช สุจริตธุระการ : ประมวล ทองยั่งยืน 4 - 3
80 สันติ นาคจันทร์ : ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ 4 - 0
16:00 น. 81 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 1
82 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 1
83 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 4 - 2
85 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 4 - 0
17:30 น. 86 เอกรวี อั๊งคำ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 0
87 ณรงค์เดช ตาขันทอง : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 0
88 ธนาดล ผมประทุม : ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ 4 - 0
89 สันติ นาคจันทร์ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 3

 

14 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 31 สุชาติ แซ่เฮ้ง : ธนากร พีณเมืองวง 2 - 4
33 เอนก ทองพลู : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 1 - 4
34 จิราวุธ พลาพล : ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล 4 - 2
35 เกียรติศักดิ์ นวลจันทร : นิฐิพล บุญจู — WO.
11:30 น. 36 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : นนทชัย ปองสุข 4 - 3
37 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร 4 - 2
38 พุธกานต์ ขิมสุข : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 - 1
39 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : นิฐิพล บุญจู 4 - 0
40 สุศิพงษ์ นิ่มวงษ์ษา : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 1
13:00 น. 41 วัฒนา อาภาวัธน์ : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร — WO.
43 วรวิทย์ ทองเหวียง : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 4 - 3
44 ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล : เอนก ทองพลู 4 - 0
45 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : เกียรติศักดิ์ นวลจันทร WO. —
14:30 น. 46 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : นนทชัย ปองสุข 4 - 2
47 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล — WO.
48 ชัชชัย เจริญยิ่ง : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 1 - 4
49 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 1 - 4
50 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : พุธกานต์ ขิมสุข 1 - 4
16:00 น. 51 สุศิพงษ์ นิ่มวงษ์ษา : มานพ สุขสำราญ 4 - 3
52 วรวิทย์ ทองเหวียง : จิราวุธ พลาพล 1 - 4
53 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 4 - 1
54 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : มนต์ชัย ปานปูน 4 - 0
55 มังกร สมบัติ : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 0 - 4
17:30 น. 56 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 3
59 มนต์ชัย ปานปูน : วัฒนา อาภาวัธน์ WO. —
60 มังกร สมบัติ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 3 - 4

 

13 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

เวลา แมตช์ นักกีฬา 1 VS นักกีฬา 2 สาย ผล
10:00 น. 1 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : วัฒนา อาภาวัธน์ 4 - 2
2 มนต์ชัย ปานปูน : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 2 - 4
3 พุธกานต์ ขิมสุข : เกียรติศักดิ์ นวลจันทร 4 - 0
4 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : นิฐิพล บุญจู 4 - 3
5 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ชัชชัย เจริญยิ่ง 4 - 2
11:30 น. 6 จิราวุธ พลาพล : เอนก ทองพลู 4 - 1
7 ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 1 - 4
8 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : นนทชัย ปองสุข 4 - 1
9 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 4 - 1
10 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ชัชชัย เจริญยิ่ง 4 - 2
13:00 น. 11 มังกร สมบัติ : วัฒนา อาภาวัธน์ 4 - 1
12 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 4 - 1
13 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : เกียรติศักดิ์ นวลจันทร 4 - 0
14 พุธกานต์ ขิมสุข : นิฐิพล บุญจู 4 - 1
15 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 4 - 1
14:30 น. 16 มานพ สุขสำราญ : สุชาติ แซ่เฮ้ง 4 - 2
17 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : ธนากร พีณเมืองวง —   —
18 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : นนทชัย ปองสุข 4 - 1
19 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร 4 - 0
20 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ —   —
16:00 น. 21 มังกร สมบัติ : มนต์ชัย ปานปูน 4 - 1
22 สุศิพงษ์ นิ่มวงษ์ษา : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล —   —
23 วรวิทย์ ทองเหวียง : เอนก ทองพลู 4 - 1
24 จิราวุธ พลาพล : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 4 - 1
25 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 - 2
17:30 น. 26 สุศิพงษ์ นิ่มวงษ์ษา : สุชาติ แซ่เฮ้ง 4 - 2
27 มานพ สุขสำราญ : ธนากร พีณเมืองวง 3 - 4
28 วรวิทย์ ทองเหวียง : ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล 1 - 4
29 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 4 - 1
30 ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ —   —