ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Susipong Nimwongsa
ชื่อเล่น ปุ๋ย ฉายา ปุ๋ย อัมรินทร์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 27 พฤศจิกายน 2523 อายุ 39   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - แชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2 - ปี 2548
- รองแชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 - ปี 2548
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 / 2 รายการ ปี 2549 และปี 2550
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง 1 - ดิวิชั่น 2   ครั้ง รองชนะเลิศ 1 - ดิวิชั่น 2   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 2   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน T46
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 17   ปี ผู้ฝึกสอน ไม่มี
สังกัด ไม่มี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 117   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
เบรคแข่งขัน 92   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ บุญศิริ สนุกเกอร์คลับ
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ -   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง -
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ -
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยู่ในดิวิชั่น 1 ให้นานที่สุด
คติประจำใจ เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร