ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย สุชาติ ภูฆัง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Suchart Phukhang
ชื่อเล่น บี ฉายา บี เดิมบาง
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 11 สิงหาคม 2532 อายุ 30   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ สุพรรณบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - แชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 ปี 2553
- แชมป์สนุกเกอร์นัก้รียน เขตภาคกลาง 2 ที่ จ.นครสวรรค์ ปี 2550
- เข้ารอบ 4 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2551
- เข้ารอบ 32 คน - ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1 ปี 2554
- เข้ารอบ 16 คน - ดิวิชั่น 1 ที่ จ. สุพรรณบุรี ปี 53
- เข้ารอบ 16 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 2 ทรู นครปฐม คัพ ปี 2557 ที่ จ.นครปฐม
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง 1 - ดิวิชั่น 2   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน 43
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 16   ปี ผู้ฝึกสอน เอ๋ บางปู - สถาพร ล้อมเมตตา
สังกัด ไม่มี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 127   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน 94   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ โต๊ะเปิดใหม่ที่บ้าน
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 6   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 40   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ความแม่นยำ
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ รูปเกม
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากเป็นตัวแทนทีมชาติ
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้มีความสุข