ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย สิทธิชัย เชี่ยวชาญ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sithichai Chiewchan
ชื่อเล่น เอิร์ธ ฉายา เอิร์ธ สีนิล
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 28 ธันวาคม 2537 อายุ 25   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2553
- เหรียญทอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ที่ จ.เพชรบุรี ปี 2554 คู่-ทีม กรุงเทพฯ
- เหรียญทองประเภททีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2553 จ. เพชรบูรณ์
- เข้ารอบ 8 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
- เข้ารอบ 16 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
-แชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ปี 2556
- แชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2556
- เข้ารอบ 4 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2556
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- รองแชมป์ เยาวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 1   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 1   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน 49
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 13   ปี ผู้ฝึกสอน อ.เป้า ศิษย์ฉ่อย
สังกัด TBC สนุกเกอร์ เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 113   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน 98   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ TBC
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 4-5   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 15   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ลูกกัน ลูกแก้สนุก
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ความแม่นยำ
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ
คติประจำใจ -