ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย สุรวุฒิ รุ่งสว่าง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Surawut Rungsawang
ชื่อเล่น เดียว ฉายา เดียว ฟีโน่
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 28 พฤศจิกายน 2519 อายุ 43   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เข้ารอบ 32 คน D1 1 รายการ
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 2 รายการ
- เข้ารอบ 32 คน ดิวิชั่น 2 รายการแรก ปี 2554
- รอบ 64 คน รายการที่ 2 ปี 2554
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5 ปี 2554
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2, 3 และรายการที่ 5 ปี 2556
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมประเทศไทย ปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 1   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน 55
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 15   ปี ผู้ฝึกสอน -
สังกัด ฟีโน่ สนุกเกอร์ เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 107   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2554
เบรคแข่งขัน 78   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. 2546
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ฟีโน่ สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3-4   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 20   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง รูปเกมส์
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ความแม่นยำ
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต ไม่ได้คาดหวัง ทำให้ดีที่สุด
คติประจำใจ -