ผลการแข่งขัน Northern Ireland Open 2016    ||     ผลการแข่งขัน Champion of Champions 2016    ||     ผลการแข่งขัน China Championship 2016

นิตยสารคิวทอง

คิวทอง ฉบับที่ 405 สิงหาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 404 กรกฎาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 403 มิถุนายน 2559
คิวทอง ฉบับที่ 402 พฤษภาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 401 เมษายน 2559
คิวทอง ฉบับที่ 400 มีนาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 399 กุมภาพันธ์ 2559
คิวทอง ฉบับที่ 398 มกราคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 397 ธันวาคม 2558
คิวทอง ฉบับที่ 396 พฤศจิกายน 2558
คิวทอง ฉบับที่ 395 ตุลาคม 2558
คิวทอง ฉบับที่ 394 กันยายน 2558
คิวทอง ฉบับที่ 393 สิงหาคม 2558