ทัวร์นาเมนท์สมัครเล่นโลก

ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554

วันที่แข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
7 - 13 เมษายน 2558 ACBS : Asian 16th Snooker U-21 & 14th Billiard Championships
Beijing, China
23 - 30 เมษายน 2558 ACBS : 31th Asian Snooker Championships
Kuala Lumpur, Malaysia
20 - 28 พฤษภาคม 2558 ACBS : 4th Snooker 6-Red and 3rd Snooker Team Championships
Tahran, Iran
17 - 26 กรกฎาคม 2558 IBSF : World under 21 snooker championships
Bucharest, Romania
6 - 15 สิงหาคม 2558 IBSF : World team & 6 red championships
Karachi, Pakistan
20 - 27 กันยายน 2558 IBSF : World billiards championships (TBA)
3 - 11 ตุลาคม 2558 IBSF : World under-18 snooker championships
St. Petersburg, Russia
9 - 21 พฤศจิกายน 2558 IBSF : World snooker championships
Sharm-el-Sheikh, Egypt