ทรู โคราช คัพ 2018 รอบคัดเลือก 19 - 28 ส.ค. 61

23 ส.ค. 61

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2018 รายการที่ 7 ทรู โคราช คัพ 2018 (ชิงแชมป์ประเทศไทย) รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2561 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

28 ส.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 177 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 1
178 สุรเทพ ภูแฉล้ม : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 4 - 2
179 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ประพฤติ ชัยธนสกุล 4 - 3
180 ธนพล บุญปลอด : อิศรา กะไชยวงษ์ 3 - 4
12:30 น. 181 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : สุชาติ สุขเลี่ยม 4 - 1
182 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 2 - 4
183 พีร ปานประยูร : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 3 - 4
184 ธัชชัย สุขสำราญ : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1 - 4
15:00 น. 185 ไพฑูรย์ ผลบุญ : จิราวุธ พลาพล 4 - 3
186 พงศกร จงใจรักษ์ : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 3 - 4
187 นพดล นภจร : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 2 - 4
188 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 3 - 4
17:30 น. 173 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ยุทธภพ ภาคพจน์ 2 - 4
174 สุชาติ ภูฆัง : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 2 - 4
175 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ประมวล จันทร์ทัด 4 - 2
176 เอกรวี อั๊งคำ : รัชพล ภู่โอบอ้อม 2 - 4

 

27 ส.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 141 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 1
143 สุชาติ ภูฆัง : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 3
151 สุรเทพ ภูแฉล้ม : พรปิยะ กาวสำราญ 4 - 2
148 พชร มาเยอะ : รัชพล ภู่โอบอ้อม 2 - 4
12:30 น. 145 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 1
152 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : วินัย ทองราย 4 - 3
153 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 0
156 อิศรา กะไชยวงษ์ : จุมพล สัพพัญญู 4 - 0
15:00 น. 164 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : สิทธิพร ภู่กระจ่าง 4 - 1
158 สุชาติ สุขเลี่ยม : โอภาส สุวรรณราช 4 - 2
163 ธัชชัย สุขสำราญ : จามร บุญกำจัด 4 - 0
161 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : พีร ปานประยูร 3 - 4
17:30 น. 142 ยุทธภพ ภาคพจน์ : กาญจณ์ไชย วงษ์จันทร์ 4 - 2
168 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 3
169 นพดล นภจร : สมชาย กาวสำราญ 4 - 0
166 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : จิราวุธ พลาพล 1 - 4

 

26 ส.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 165 ไพฑูรย์ ผลบุญ : กอบกิจ พลาจิณ 4 - 3
144 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 1
146 ประมวล จันทร์ทัด : มังกร สมบัติ 4 - 0
147 เอกรวี อั๊งคำ : พชนา ใหม่พระเนตร 4 - 2
12:30 น. 150 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 3
149 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 0
154 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ทศพร เข็มน้อย 4 - 1
155 ธนพล บุญปลอด : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 3
15:00 น. 159 รัชโยธิน โยธารักษ์ : วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล 4 - 1
162 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 0
160 นพดล แสงนิล : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 3 - 4
157 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ชัชวาลย์ รุตแพ 4 - 3
17:30 น. 172 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : มงคล จูยิ้ม 4 - 2
167 พงศกร จงใจรักษ์ : จำเริญ จิ๋วโป้ 4 - 0
170 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 3
171 ณัฐพนธ์ หนูนิล : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 0 - 4