การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80 - ทรู สุราษฎร์ธานี คัพ 2020" รอบคัดเลือก 20 - 30 ม.ค. 63

20 ม.ค. 63

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2020 รายการที่ 1 พี 80 - ทรู สุราษฎร์ธานี คัพ 2020 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20 - 30 มกราคม 2563 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

30 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 3
198 มงคล จูยิ้ม : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 1
199 ไพฑูรย์ ผลบุญ : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 0 - 4
200 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ชินภัทร์ คำสัตย์ 1 - 4
12:30 น. 201 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : กรณ์รัชต์ อั๊งคำ 4 - 1
202 ประพฤติ ชัยธนสกุล : อัครเดช วีระสัตรา 1 - 4
203 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 1 - 4
204 ภาณุ เทพสง่า : หริศ สอนจันทึก 4 - 3
15:00 น. 205 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 2 - 4
206 องอาจ ฝอฝน : พชร มาเยอะ 2 - 4
207 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 1 - 4
208 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 2 - 4
17:30 น. 193 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 2
194 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : จงรักษ์ บุญรอด 4 - 2
195 STUART PETTMAN : นพดล นภจร 0 - 4
196 สุชาติ ภูฆัง : สุชาติ สุขเลี่ยม 2 - 4

 

29 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 177 กอบกิจ พลาจิณ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 3 - 4
178 กรณ์รัชต์ อั๊งคำ : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 0
179 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 1
180 พงศกร จงใจรักษ์ : อัครเดช วีระสัตรา 1 - 4
12:30 น. 181 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : โอภาส สุวรรณราช 4 - 3
182 รัชโยธิน โยธารักษ์ : มานพ สุขสำราญ 4 - 1
183 ธนพล บุญปลอด : ภาณุ เทพสง่า 2 - 4
184 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : หริศ สอนจันทึก 2 - 4
15:00 น. 185 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 0 - 4
186 พุธกานต์ ขิมสุข : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 2 - 4
187 นพดล แสงนิล : องอาจ ฝอฝน 2 - 4
188 พชร มาเยอะ : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 4 - 2
17:30 น. 189 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 0
190 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : ตะวัน พูลทอง 4 - 3
191 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 4 - 1
192 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : พีร ปานประยูร 4 - 0

 

28 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 161 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 1
162 นคร ชาพล : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 2 - 4
163 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 0
164 อิศรา กะไชยวงษ์ : จงรักษ์ บุญรอด — WO.
12:30 น. 165 STUART PETTMAN : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 0
166 นพดล นภจร : ทัชนันทน์ สุริโย 4 - 2
167 สุชาติ ภูฆัง : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 0
168 สุชาติ สุขเลี่ยม : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 0
15:00 น. 169 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ธนภัทร มะนานวม 4 - 1
170 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ดนัย อรรถวสุ 4 - 3
171 มงคล จูยิ้ม : ทศพร เข็มน้อย 4 - 2
172 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : สุรเทพ ภูแฉล้ม 2 - 4
17:30 น. 173 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
174 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 2
175 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ประมวล จันทร์ทัด 4 - 2
176 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ชินภัทร์ คำสัตย์ 1 - 4

 

27 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 1 - 4
142 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 - 2
143 ประมวล จันทร์ทัด : สรายุทธ์ ศรีเมือง 4 - 2
144 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 2
145 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ธีระวัฒน์ คงเกษม 4 - 2
12:30 น. 146 อรรคพงษ์ ผาหยาด : อนิรุตต์ โตลิด 4 - 1
147 เพชรชัย กรรมภาษี : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 - 4
148 อัครเดช วีระสัตรา : ศิริวัฒน์ พะลัง 4 - 3
149 โอภาส สุวรรณราช : บุญพร ตั้งอุปละ 4 - 2
150 มานพ สุขสำราญ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 3
15:00 น. 151 ชัชวาลย์ รุตแพ : ภาณุ เทพสง่า 0 - 4
152 ชูชาติ ไตยรัตนประดิษฐ์ : หริศ สอนจันทึก 2 - 4
153 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 3 - 4
154 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 4 - 0
155 เอกรัฐ ธนานนท์ : องอาจ ฝอฝน 3 - 4
17:30 น. 156 วินัย ทองราย : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 3 - 4
157 สมควร เตียนพลกรัง : มนต์ชัย ปานปูน 4 - 1
158 ตะวัน พูลทอง : ร้อยโทสาธิต สมบูรณ์ 4 - 3
159 ธงชัย ปุณยวีร์ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 2 - 4
160 พีร ปานประยูร : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4 - 2

 

26 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 3 - 1
122 บอย เอี่ยมเย็น : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 1 - 3
123 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : องอาจ ฝอฝน 1 - 3
124 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : สมควร ชอลี 3 - 1
125 ธณาดล ผมประทุม : มนต์ชัย ปานปูน 0 - 3
12:30 น. 126 ร้อยโทสาธิต สมบูรณ์ : สงขลา จริงจิตร 3 - 1
127 สุทธิชัย เหล็กเพชร : ยุทธนา ศรีชนะ 3 - 1
128 สมพล แซ่ตั้ง : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย — WO.
L96 129 ธวัช สุจริตธุระการ : อานนท์ สนธิทิพย์ 3 - 4
130 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : สมชาย กาวสำราญ 4 - 3
15:00 น. 131 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : กวิน ลิ้มวดี 4 - 0
132 จงรักษ์ บุญรอด : ทวิช ก้านเพชร 4 - 3
133 รัฐนนท์ เขมทัต : ณัฐพนธ์ หนูนิล 0 - 4
134 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ทัชนันทน์ สุริโย 3 - 4
135 ธัชชัย สุขสำราญ : ธนากร พีณเมืองวง 3 - 4
17:30 น. 136 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : จ.อ.ภักดี จันมณี 4 - 0
137 ธนภัทร มะนานวม : สราวุฒิ มุสิก 4 - 0
138 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : ดนัย อรรถวสุ 3 - 4
139 ทศพร เข็มน้อย : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 4 - 0
140 สุรเทพ ภูแฉล้ม : วัลลภ เนียมนุช 4 - 2

 

25 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 ณัฐพนธ์ หนูนิล : นิพนธ์ จันทรัศมี 3 - 1
102 ปริญญา เย็นทรวง : ทัชนันทน์ สุริโย 2 - 3
103 ธนากร พีณเมืองวง : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 3 - 1
104 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : จ.อ.ภักดี จันมณี 0 - 3
105 พงศกร สมจิตต์ : สราวุฒิ มุสิก 0 - 3
14:00 น. 106 เจริญ โพธิ์รัตน์ : ดนัย อรรถวสุ 1 - 3
107 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ — WO.
108 ติณณภพ วังทนานนท์ : วัลลภ เนียมนุช 1 - 3
109 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : กิตติพงษ์ พรชัย 3 - 2
110 พรปิยะ กาวสำราญ : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 1 - 3
16:00 น. 111 ไพบูรณ์ โกมล : สรายุทธ์ ศรีเมือง 1 - 3
112 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : วรพล จิรานุกูลวงศ์ 3 - 0
113 ธีระวัฒน์ คงเกษม : โชควัฒนา สุขเจริญ 3 - 1
114 อนิรุตต์ โตลิด : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 3 - 1
115 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 3 - 0
18:00 น. 116 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : ศิริวัฒน์ พะลัง 1 - 3
117 แสงชัย เสสุตา : บุญพร ตั้งอุปละ 0 - 3
118 อรรถชัย วงษ์ชื่น : สมนึก ญาณีฑีรฆะ — WO.
119 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : ภาณุ เทพสง่า 2 - 3
120 หริศ สอนจันทึก : มนตรี ด้วงสโมสร 3 - 0

 

24 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ : โชควัฒนา สุขเจริญ 2 - 3
82 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : เศกฤทธิ์ พลเสน WO. —
83 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 0 - 3
84 ศิริวัฒน์ พะลัง : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 3 - 1
85 บุญพร ตั้งอุปละ : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 3 - 1
14:00 น. 86 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : พินิจ ทุมรักษ์ 3 - 2
87 พรพงษ์ ปานรักษ์ : ภาณุ เทพสง่า 0 - 3
88 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : มนตรี ด้วงสโมสร — WO.
89 ธีรยุทธ จันทา : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 1 - 3
90 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา 3 - 1
16:00 น. 91 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : องอาจ ฝอฝน 2 - 3
92 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : สมควร ชอลี 1 - 3
93 มนต์ชัย ปานปูน : สุวิทย์ อาจสด 3 - 0
94 วรวิทย์ ทองเหวียง : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
95 พ.จ.ต.เชษฐา นามประเวช : ยุทธนา ศรีชนะ 1 - 3
18:00 น. 96 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 0
Q4 97 อานนท์ สนธิทิพย์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 1
98 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : สมชาย กาวสำราญ 2 - 3
99 พรชัย อรุณรัศมี : กวิน ลิ้มวดี 1 - 3
100 ทวิช ก้านเพชร : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 3 - 1

 

23 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 สรยุทธ ขาวอ่อน : สุวิทย์ อาจสด 2 - 3
62 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
63 กวี ปินตาวงค์ : ยุทธนา ศรีชนะ 1 - 3
64 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : เชาวลิต อิงอมรรัตน์ WO. —
Q3 65 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 1
14:00 น. 66 สมชาย กาวสำราญ : สันติ นาคจันทร์ 3 - 0
67 จักรกฤต ขุนศิริ : กวิน ลิ้มวดี 2 - 3
68 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : พงศ์แผน พรเจริญ 3 - 0
69 นิพนธ์ จันทรัศมี : ศิริโชค ดารา 3 - 1
70 ทัชนันทน์ สุริโย : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 3 - 2
16:00 น. 71 จามร บุญกำจัด : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 2 - 3
72 จ.อ.ภักดี จันมณี : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 2
73 สราวุฒิ มุสิก : สุทิวัส ศิริ 3 - 2
74 สัญญา สุดรอด : ดนัย อรรถวสุ 0 - 3
75 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 2 - 3
18:00 น. 76 วัลลภ เนียมนุช : สิทธิพร เฮงวิรัต 3 - 2
77 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : กิตติพงษ์ พรชัย — WO.
78 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 2 - 3
79 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : สรายุทธ์ ศรีเมือง 1 - 3
80 มังกร สมบัติ : วรพล จิรานุกูลวงศ์ — WO.

 

22 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 เอนก ทองพลู : สุทิวัส ศิริ 0 - 3
42 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : ดนัย อรรถวสุ 0 - 3
43 ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ WO. —
44 สิทธิพร เฮงวิรัต : พงศ์กวิน สุขเกษม 3 - 0
45 กิตติพงษ์ พรชัย : ชัชพงศ์ นาสา 3 - 2
14:00 น. 46 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : วราพงษ์ สิทธิพระเจริญกุล 3 - 2
47 ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ : สรายุทธ์ ศรีเมือง 0 - 3
48 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : สราวลี ส่งเสริมสวัสดิ์ 3 - 0
49 ไพโรจน์ พาณิชย์กุล : โชควัฒนา สุขเจริญ 1 - 3
50 เศกฤทธิ์ พลเสน : วิทยา พจนานุรักษ WO. —
16:00 น. 51 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : กฤษณะ จำปีทอง 3 - 1
52 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : สุมงคล คำพูล 3 - 0
53 ศุภโชค ศรเสนา : อานนท์ สูงสถิตานนท์ — WO.
54 พินิจ ทุมรักษ์ : ติณณภพ นิลาสน์ 3 - 0
55 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวีร์ : ภาณุ เทพสง่า 0 - 3
18:00 น. 56 ธนวิชญ์ พานแก้ว : มนตรี ด้วงสโมสร — WO.
57 ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร : ธวัชชัย สุขเอี่ยม 3 - 0
58 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : ธันวาการ เลิศเพียรสกุล 3 - 0
59 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : องอาจ ฝอฝน 2 - 3
60 มาณพ พรมอ่อน : สมควร ชอลี 0 - 3

 

21 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 อานนท์ สูงสถิตานนท์ : กัมปนาท ยะแสง WO. —
22 สรวิชญ์ ชูจิตต์ : ติณณภพ นิลาสน์ 0 - 3
23 อธิวัฒน์ พันธ์บูรณานนท์ : ภาณุ เทพสง่า 0 - 3
24 มนตรี ด้วงสโมสร : เบญจรงค์ รุผักชี 3 - 0
25 วัชรพล ปรัชญนันท์ : ธวัชชัย สุขเอี่ยม 0 - 3
14:00 น. 26 ศิวัช ปฐมโอสถ : ธันวาการ เลิศเพียรสกุล 0 - 3
27 สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ : องอาจ ฝอฝน 1 - 3
28 สรวรรษ จิระพงษ์ : สมควร ชอลี 1 - 3
29 สุวิทย์ อาจสด : ปิยวัฒน์ ทับทิมทอง 3 - 2
30 สุชาติ ลาวเกษม : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
16:00 น. 31 ยุทธนา ศรีชนะ : เจริญ จันทร์ศรี 3 - 0
32 พุฒิพัฒน์ กวินวรสิริถกูล : เชาวลิต อิงอมรรัตน์ — WO.
Q2 33 มานิตย์ สาธรสันติกุล : รัตนพงศ์ แย้มยี่สุ่น 3 - 2
34 สันติ นาคจันทร์ : คธาวุธ ยะกาศคะนอง 3 - 0
35 กวิน ลิ้มวดี : ณัฐวุฒิ ปัญเจริญ 3 - 0
18:00 น. 36 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : พงศ์แผน พรเจริญ 1 - 3
37 ศศธร เบญจมาตย์ : ศิริโชค ดารา 1 - 3
38 ณัชพล เซียสกุล : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 1 - 3
39 พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว : ชาญชัย ธนอุดมกุล 3 - 2
40 ประมวล ทองยั่งยืน : สินธัช หวังกิจธรรม 3 - 0

 

20 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 รัตนพงศ์ แย้มยี่สุ่น : ทัศนัย แสงพล WO. —
2 สุทธิพงษ์ อัมพุช : คธาวุธ ยะกาศคะนอง — WO.
3 พิสิษฐ กรอารีย์กุล : ณัฐวุฒิ ปัญเจริญ 0 - 3
4 วินัย อยู่สุข : พงศ์แผน พรเจริญ 0 - 3
5 ศิริโชค ดารา : ปรินทร์ โกมารทัต WO. —
14:00 น. 6 อนุชา มีสุข : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 1 - 3
7 อาษา นาคสวาสดิ์ : ชาญชัย ธนอุดมกุล 0 - 3
8 สินธัช หวังกิจธรรม : ชนิดาภา วงศ์หฤทัย 3 - 2
9 สุทิวัส ศิริ : ณัฐภัทร เกวานนท์ WO. —
10 สุรัช ตฤษณาไวศย์ : ดนัย อรรถวสุ 0 - 3
16:00 น. 11 อดิเทพ ผอสูงเนิน : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ — WO.
12 สิทธิกร มีสุขกุล : พงศ์กวิน สุขเกษม — WO.
13 สมเกียรติ กุลวัฒนาพร : ชัชพงศ์ นาสา 0 - 3
14 วราพงษ์ สิทธิพระเจริญกุล : ดำรงค์เดช วิภูศิริ 3 - 0
15 ภาคภูมิ บุญวัชรี : สรายุทธ์ ศรีเมือง 0 - 3
18:00 น. 16 สราวลี ส่งเสริมสวัสดิ์ : จตุเทพ ครุฑวิเศษ 3 - 0
17 รัฐศาสตร์ มิตรวิจารณ์ : โชควัฒนา สุขเจริญ 0 - 3
18 วิทยา พจนานุรักษ : พรสุรเดช พักน้อย 3 - 0
19 พิเชษฐ์ โกมลมาลัย : กฤษณะ จำปีทอง 2 - 3
20 สุมงคล คำพูล : ดาวพระจันทร์ พุทธะบัณฑิต WO. —