ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ชัยณรงค์ ใจวุฒิ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chainarong Jaiwut
ชื่อเล่น เก๋ ฉายา เก๋ เมืองกาญจน์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 5 สิงหาคม 2534 อายุ 33   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กาญจนบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เพิ่งสมัครแข่งขันรายการที่ 2 ปี 2554 เป็นรายการแรก
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2555
- เข้ารอบ 32 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 ปี 2556
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2 ปี 2556
- ตกรอบ 64 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3 ปี 2556
- เข้าร่วมแข่งขันรายการ สนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมแข่งขันสนุกเกอร์ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 1   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 14   ปี ผู้ฝึกสอน -
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 60   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน -   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ นวมินทร์ 59 แมลง สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน ุ6-8   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 40   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ใจร้อน
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ความแม่นยำ
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต แชมป์ดิวิชั่น 2
คติประจำใจ -