ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Khongkrit Ketpattanakul
ชื่อเล่น กู๊ด ฉายา กู๊ด ไดมอนด์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 8 เมษายน 2520 อายุ 47   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท พูล

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน ตกรอบ 8 คน ชิงแชมป์ ปทท. ปี 2552
ตกรอบ 16 คน cat telecom ranleiy 2รายการ
ตกรอบ 32 คน cat 1รายการ
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 1   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในระดับดิวิชั่น ชิงแชมป์ ปทท.
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 30   ปี ผู้ฝึกสอน -
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม -   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
เบรคแข่งขัน -   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ไรเลย์เซ็นจูรี่สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 10   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ซ้อมน้อย
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ออกคิวแน่น
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากได้แชมป์ประเทศไทย
คติประจำใจ -