ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ณรงค์ฤทธิ์ เกษรสิทธิ์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Narongrit Kasonsit
ชื่อเล่น แบงค์ ฉายา แบงค์ ศรีประจันต์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 8 พฤษภาคม 2538 อายุ 29   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ สุพรรณบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - 2 เหรียญทองแดง ประเภทคู่-ทีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2553
- 1 เหรียญทอง ประเภทคู่
- 2 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว และทีม
ในการคัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ.สระบุรี ปี 2553
- 2 เหรียญเงิน ประเภทคู่-ทีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2554
- 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง เป็นตัวแทน จ.สุพรรณบุรี
ในการคัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ.อยุธยา ปี 2554
- มีรายชื่อเป็นนักกีฬาที่จะเข้าศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ปี 2554
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ บ้าน   ปี ผู้ฝึกสอน 5
สังกัด 30 เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 62   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2554
เบรคแข่งขัน 40   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2554
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ บ้าน
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 5   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 30   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง จิตใจ และการคุมเกม
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ความแม่นยำ
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากติดเยาวชนทีมชาติ อยากเป็นนักกีฬาอาชีพโลก
คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง