ผลการแข่งขัน The Masters 2019    ||    ผลการแข่งขัน P80 - TRUE Ayutthaya Cup 2019
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ศักดิ์ชัย ซิมงาม
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น - ฉายา ชัย ลำพูน
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด - อายุ -   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ สุโขทัย
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน 1. แชมป์เอเซีย ปี 2527 และแชมป์โลกสมัครเล่น ปี 2538
2. แชมป์ ปทท ปี 2538-2540 และแชมป์ซีเกมส์ ปี 2530-2540
3. แชมป์ถ้วยพระราชทาน ปี 2530 และแชมป์ออสเตเลีย ปี 2532
4. แชมป์อินเวอเดชั่นฟิลิปินส์ ปี 2532
5. แชมป์ ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. - ในระดับดิวิชั่น -
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ -   ปี ผู้ฝึกสอน -
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 146   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2530
เบรคแข่งขัน 143   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. 2530
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ เทพนิมิตรสนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 5 - 6   ช.ม. ต่อสัปดาห์ -   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง -
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ -
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต -
คติประจำใจ -