ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ยุทธภพ ภาคพจน์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Yuttapop Pakpoj
ชื่อเล่น นุ้ก ฉายา นุ้ก จันท์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 11 มีนาคม 2532 อายุ 35   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ จันทบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เหรียญทอง - กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2548, 2549, 2550 และแชมป์กีฬาแห่งปี 2553
- แชมป์เยาวชนประเทศไทย ปี 2552, แชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 และ 4 ปี 2550
- เข้ารอบ 8 คน สนุกเกอร์สมัครเล่นโลก ปี 2552 ที่ประเทศอินเดีย
- เข้ารอบ 8 คน เยาวชนชิงแชมป์โลก ปี 2553 ที่ประเทศไอร์แลนด์
- เข้ารอบ 8 คน เยาวชนชิงแชมป์เอเซีย ปี 2553 ที่ประเทศอินเดีย
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 และ รายการที่ 2 ปี 2555
- เข้ารอบ 4 คน รายการ Mike Yeow Memorial Snooker Cup ที่ประเทศมาเลเซีย ปี 2554
- เข้ารอบ 8 คน "แสงโสมสุพรรณบุรี" ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ปี 2554 ที่ จ สุพรรณบุรี
- เข้ารอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1,2,และ 3 ปี 2555
- เข้ารอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2555
- เข้ารอบ 16 คนการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4,5 และ 7 ปี 2555
- เข้ารอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1
จังหวัดมุกดาหาร
-เข้ารอบ 16 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2, 3 และรายการที่ 5 ประจำปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน ปี 2556
- เข้ารอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดงประเภททีม ชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ตาร์ ปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 2   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด 32 อันดับปัจจุบัน 23
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 9   ปี ผู้ฝึกสอน บิดา - อ.อัสสนันทน์ ธรรมคงทอง
สังกัด จันทบุรี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 147   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2552
เบรคแข่งขัน 138   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ศูนย์ทีบีซี และศูนย์ฝึก จ.จันทบุรี
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 7   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 50   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง หลุดลูกง่ายบ่อย
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ รูปเกม และการเข้าเบรค
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากเล่นอาชีพที่ประเทศอังกฤษ
คติประจำใจ -