ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย กอบกิจ พลาจิณ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kobkit Palajin
ชื่อเล่น ชิม ฉายา ชิม ศิษย์ต่าย
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 29 มิถุนายน 2528 อายุ 39   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์, พูล, บิลเลียด

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - รองแชมป์ Thailand Ranking รายการที่ 1 ปี 2553
- รองแชมป์สนุกเกอร์แห่งประเทศไทย 2 ปี : ปี 2549 และปี 2552
- รองแชมป์เยาวชนเอเชีย 2 สมัย ปี 2548, 2549
- รองแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลก ที่ไอร์แลนด์ ปี 2548
- แชมป์สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2543
- แชมป์พูล 9 ลูก ประเทศไทย ปี 2554
- เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2555 ที่ จ.ลพบุรี
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 1จำนวน 4 รายการ ปี 2556
- เข้ารอบ 8 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทสไทย ปี 2556
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 1 ทรู ปากน้ำโพ คัพ ปี 2557 ที่ จ.นครสวรรค์
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 3 ทรู สุพรรณบุรี คัพ ปี 2557 ที่ จ.สุพรรณบุรี
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 4 ทรู สระบุรี คัพ ปี 2557 ที่ จ. สระบุรี
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ 1   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 10   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในระดับดิวิชั่น -
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน 21
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 11   ปี ผู้ฝึกสอน ต่าย พิจิตร
สังกัด Q Ball สนุกเกอร์ เคยติดทีมชาติ เคย
เบรคซ้อม 147   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. 2548
เบรคแข่งขัน 143   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2546
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ Q Ball สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 2   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 10   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง สนุกเกอร์ - เรื่องการออกคิว, พูล - เรื่องเปิด กับลูกจัมพ์
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ลูกสั้นๆ การวางขาว
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต ต้องการอยู่ใน Top 10 ของประเทศ
คติประจำใจ -