ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Khongkrit Ketpattanakul
ชื่อเล่น กู๊ด ฉายา กู๊ด ไดมอนด์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 8 เมษายน 2520 อายุ 47   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์, พูล

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน 1. รอบ 48 ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
2. รอบ 48 ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2552
3. รอบ 64 ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2551
4. รอบ รองชนะเลิศ D2 ปี 2550
5. รอบ รองชนะเลิศ D2 ปี 2549
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด D1 อันดับ 59 อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 11   ปี ผู้ฝึกสอน บิดา
สังกัด ไดมอนด์ เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 137   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. 2547
เบรคแข่งขัน 120   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ไรเลย์เซ็นจูรี่สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 10   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ซ้อมน้อย
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ออกคิวไม่หนักแน่น
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากได้แชมป์ดิวิชั่น2 อยากกลับชั้นดิวิชั่น 1 อีก
คติประจำใจ -