ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย จงรักษ์ บุญรอด
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น ไผ่ ฉายา ไผ่ สากล
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 13 พฤษภาคม 2543 อายุ 24   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กระบี่
เล่นกีฬาประเภท

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน -
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. - ในระดับดิวิชั่น -
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ -   ปี ผู้ฝึกสอน -
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม -   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
เบรคแข่งขัน -   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ -
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน -   ช.ม. ต่อสัปดาห์ -   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง -
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ -
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต -
คติประจำใจ -