ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ณภัทร์ กังวลกิจ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Napat Kungwonkit
ชื่อเล่น ป๊อก ฉายา -
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 20 เมษายน 2522 อายุ 45   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ชลบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์, พูล

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน 1. ชนะรอบคัดเลือก 1 ครั้ง รายการดิวิชั่น2 ปี 2554 รอบแรก
2. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 3 รายการ ปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 31   ปี ผู้ฝึกสอน แจ็ค สระบุรี
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม ุ65   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2554
เบรคแข่งขัน 40   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2554
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ TBC
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 2   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 14   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ทักษะ การฝึกซ้อม
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ จิตใจ
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต เป็นมือวาง 64 คน ดิวิชั่น2
คติประจำใจ -