สอนสนุกเกอร์

วิดิโอคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับทักษะการเล่นสนุกเกอร์ สอนโดยโค้ช ต่าย พิจิตร ที่ทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นมา จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะการเล่นที่ถูกต้อง จากโค้ช ต่าย พิจิตร อีกครั้ง และขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย รวมทั้งโค้ช ต่าย พิจิตร มา ณ ที่นี่ด้วย


การฝึกทักษะกีฬาสนุกเกอร์ โดยโค้ช ต่าย พิจิตร ตอนที่ 3

ก่อนหน้า ถัดไป