ทัวร์นาเมนท์ในประเทศไทย

ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554

วันที่แข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
6 - 8 มกราคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 - แสงโสม ลพบุรีคัพ 2011 (รอบคัดเลือก)
9 - 11 มกราคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 - แสงโสม สุพรรณบุรีคัพ 2011 (รอบคัดเลือก)
12 - 22 มกราคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1
23 - 28 มกราคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 - แสงโสม ลพบุรีคัพ 2011 (รอบ 16 คนสุดท้าย)
4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 - แสงโสม ปากน้ำโพคัพ 2011 (รอบคัดเลือก)
13 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 PTT - EGAT Asian 6 Red Championship 2011
21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2
7 - 12 มีนาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 - แสงโสม สุพรรณบุรีคัพ 2011 (รอบ 16 คนสุดท้าย)
20 - 31 มีนาคม 2554 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ. อุตรดิตถ์
2 - 9 เมษายน 2554 พูล 9 ลูก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
24 - 30 เมษายน 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 - แสงโสม ปากน้ำโพคัพ 2011 (รอบ 16 คนสุดท้าย)
3 - 5 พฤษภาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 - แสงโสมภูเก็ตคัพ 2011 (รอบคัดเลือก)
7 - 14 พฤษภาคม 2554 สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
16 - 18 พฤษภาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 - แสงโสม สระบุรีคัพ 2011 (รอบคัดเลือก)
19 - 28 พฤษภาคม 2554 การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
6 - 11 มิถุนายน 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 - แสงโสมภูเก็ตคัพ 2011 (รอบ 16 คนสุดท้าย)
13 - 23 มิถุนายน 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 3
26 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 - แสงโสม สระบุรีคัพ 2011 (รอบ 16 คนสุดท้าย)
4 - 6 กรกฏาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 - แสงโสม โคราชคัพ 2011 (รอบคัดเลือก)
11 - 17 กรกฎาคม 2554 การแข่งขันสนุกเกอร์ World Cup ประเภททีม
24 - 30 กรกฏาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 - แสงโสม โคราชคัพ 2011 (รอบ 16 คนสุดท้าย)
1 - 11 สิงหาคม 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 7 - แสงโสม อุบลราชธานีคัพ 2011
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
15 - 20 สิงหาคม 2554 การแข่งขันบิลเลียด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
22 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4
5 - 10 กันยายน 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 7 - แสงโสม อุบลราชธานีคัพ 2011
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบ 16 คนสุดท้าย)
12 - 22 กันยายน 2554 สนุกเกอร์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5