ทัวร์นาเมนท์ในประเทศไทย

ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554

วันที่แข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
4 - 6 ม.ค. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1 - รอบคัดเลือก
7 - 9 ม.ค. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2 - รอบคัดเลือก
10 - 20 ม.ค. 2555 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1
23 ม.ค. - 2 ก.พ. 2555 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2
7 - 12 ก.พ. 2555 แสงโสม สงขลาคัพ - รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1
10 ก.พ. 2555 อันดับคะแนนสะสม ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2
21 - 26 ก.พ. 2555 แสงโสม สุพรรณบุรีคัพ - รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 3 - รอบคัดเลือก
20 - 25 มี.ค. 2555 แสงโสม ปากน้ำโพ คัพ - รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 3
27 มี.ค. 2555 อันดับคะแนนดิวิชั่น 1 หลังแสงโสมปากน้้ำโพคัพ
28 - 30 มี.ค. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4 - รอบคัดเลือก
2 - 12 เม.ย. 2555 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3
2 - 12 เมษายน 2555 อันดับคะแนน ดิวิชั่น 2 - หลังรายการที่ 3
24 - 29 เม.ย. 2555 แสงโสม ลพบุรีคัพ - รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4
24-29 เมษายน 2555 อันดับคะแนนดิวิชั่น 1 หลังลพบุรีคัพ
30 เมษายน 2555 อันดับคะแนนสะสมของดิวิชั่น 1 - เฉพาะปี 2555
7 - 9 พ.ค. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5 - รอบคัดเลือก
11 - 18 พ.ค. 2555 สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
21 - 30 พ.ค. 2555 สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย
5 - 10 มิ.ย. 2555 แสงโสม สมุยคัพ - รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5
12 มิ.ย. 2555 อันดับคะแนนสะสม ดิวิชั่น 1 หลัง แสงโสมสมุยคัพ - รายการที่ 5
13 - 15 มิ.ย. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 6 - รอบคัดเลือก
18 - 25 มิ.ย. 2555 พูล 9 ลูก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2 - 7 ก.ค. 2555 แสงโสม 6 แดง ชิงแชมป์โลก
17 - 22 ก.ค. 2555 แสงโสม อุบลราชธานีคัพ - รอบ 16 คน - ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 6
25 ก.ค. 55 อันดับคะแนนสะสม ดิวิชั่น 1 หลัง แสงโสมอุบลราชธานีคัพ - รายการที่ 6
24 - 29 ก.ค. 2555 บิลเลียดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
6 - 16 ส.ค. 2555 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 7 - รอบคัดเลือก
20 - 30 ส.ค. 2555 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 4
4 ก.ย. 2555 อันดับคะแนนดิวิชั่น 2 การการที่ 4
4 - 9 ก.ย. 2555 แสงโสม โคราชคัพ - รอบ 16 คน - ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 7
11 - 21 ก.ย. 2555 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 5