ทัวร์นาเมนท์ในประเทศไทย

ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554

วันที่แข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
7 - 9 มกราคม 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 - แสงโสม มุกดาหารคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
10 - 12 มกราคม 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 - แสงโสม สุพรรณบุรีคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
14 - 24 มกราคม 2556 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1
28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 - แสงโสม มุกดาหารคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 กีฬารัฐวิสาหกิจ
18 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 - แสงโสม สุพรรณบุรีคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
18 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2
1 - 3 มีนาคม 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 - แสงโสม ปากน้ำโพคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
18 - 24 มีนาคม 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 - แสงโสม ปากน้ำโพคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
27 - 29 มีนาคม 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 - แสงโสม ลพบุรีคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
18 - 29 มีนาคม 2556 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จ.มหาสารคาม
1 - 11 เมษายน 2556 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3
1 - 7 เมษายน 2556 ACBS สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์เอเซีย - ประเทศอินเดีย
1 - 7 เมษายน 2556 ACBS บิลเลียดชิงแชมป์เอเซีย - ประเทศอินเดีย
22 - 28 เมษายน 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 - แสงโสม ลพบุรีคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556 ACBS สนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเซีย - กรุงการาจี, ประเทศปากีสถาน
28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 โครงการ Sports Hero รายการที่ 1
4 - 6 พฤษภาคม 2556 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5 - แสงโสม สระบุรีคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
7 - 14 พฤษภาคม 2556 สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
15 - 19 พฤษภาคม 2556 สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทย (ถ้ามี)
21 - 30 พฤษภาคม 2556 สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย
3 - 9 มิถุนายน 2556 ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5 - แสงโสม สระบุรีคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
12 - 14 มิถุนายน 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 - แสงโสม อุบลราชธานีคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
17 - 24 มิถุนายน 2556 พูล 9 ลูกชิงแชมป์ประเทศไทย
29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556 Asian Indoor & Martial Arts Games - Korea
1 - 11 กรกฎาคม 2556 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 4
15 - 20 กรกฎาคม 2556 บิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทย
22 - 28 กรกฎาคม 2556 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 - แสงโสม อุบลราชธานีคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2556 โครงการ Sports Hero รายการที่ 2
5 - 15 สิงหาคม 2556 สนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย - แสงโสม โคราชคัพ 2013 ( รอบคัดเลือก )
19 - 29 สิงหาคม 2556 ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 5
3 - 8 กันยายน 2556 แสงโสม 6 แดง ชิงแชมป์โลก
16 - 22 กันยายน 2556 สนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย - แสงโสม โคราชคัพ 2013 ( รอบ 16 คน )
11 - 22 ธันวาคม 2556 กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ที่ประเทศพม่า