กติกาการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ที่ใช้ในการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ปี 2554


กติกาการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ที่ใช้ในการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ปี 2554 ที่ จ. จันทบุรี ใช้กติกาการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดงแบบสากลเป็นหลัก โดยมีข้อแตกต่างเพียงไม่กี่กรณี ดังต่อไปนี้

หัวข้อหลัก

 • ยกเลิกกติกา “ฟาล์ว แอนด์ อะ มิส (Foul and a miss)”
 • เพิ่มกติกาการได้ “ลูกในมือ (Ball in Hand)”
 • ห้ามผู้เล่นวางสนุ้กฯ หลังลูกในเที่ยวแทง
 • หากแต้มบนโต๊ะขาดลอยแล้ว ผู้เล่นจะไม่ได้รับสิทธิ์ “ลูกในมือ หรือ Ball in Hand”
 • การนับคะแนนบนโต๊ะว่าขาดลอยหรือไม่ ให้นับหลังจากการแทงในเที่ยวแทงนั้น แล้วนำคะแนนที่เกิดขึ้นมารวมด้วย ซึ่งแตกต่างจากกติกา 15 แดง ที่จะนับแต้มที่เหลือบนโต๊ะก่อนการแทงในไม้นั้นๆ จะเกิดขึ้น

เมื่อเกิดการทำฟาล์วขึ้น ผู้เล่นที่ได้ฟาล์ว จะมีทางเลือก 3 ทางให้เลือก ดังนี้

ในกรณีที่แต้มบนโต๊ะยังไม่ขาด
 • สามารถเลือกเล่นเอง จากตำแหน่งที่ลูกยืนอยู่ต่อไปได้เลย โดยอาจจะได้ลูกฟรีบอลก็ได้ตามกติกาฟรีบอลของ 15 แดงทั่วไป (ไม่สามารถแทงผ่านลูกเป้าได้ 2 เหลี่ยม) หรือ
 • บังคับให้ผู้ทำฟาล์ว เล่นไม้ต่อไปจากตำแหน่งที่ลูกยืนอยู่ หรือ
 • เลือกเล่น “ลูกในมือ” โดยสามารถนำขาวไปตั้งที่ตาแหน่งใดๆ ก็ได้บนโต๊ะ แล้วแทงจากตำแหน่งนั้นต่อไปได้เลย
ในกรณีที่แต้มขาดลอยไปแล้ว
 • ผู้เล่นยังคงมีทางเลือกได้เช่นเดิม แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ “ลูกในมือ” (No Ball in Hand)
 • หากการทำฟาล์วนั้นๆ เกิดจากการแทงขาวเปลี่ยน ผู้เล่นที่ได้ฟาล์ว จะต้องนำลูกขาวมาเล่นจากตัว “D” หรือภายในครึ่งวงกลมเท่านั้น ไม่สามารถนำขาวไปตั้งเล่นจากตำแหน่งอื่นนอกตัว “D” ได้

ผู้เล่นยังคงสามารถวางสนุ้กฯ หลังลูกดำได้ ในกรณีที่ลูกบนโต๊ะเหลือเพียงดำกับชมพู เช่นเดียวกับการเล่น 15 แดง นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ให้ใช้กติกา 15 แดงสากลเป็นหลักทุกประการ

กติกาสนุกเกอร์ 6 แดง ใหม่

  (ประกาศเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2554)

กติกาสนุกเกอร์ 6 แดงใหม่ ที่สหพันธ์กีฬาบิลเลียดเอเซีย กำลังพิจารณาแก้ไข เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย จะได้นำมาใช้ในการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2554 มีดังนี้

 • ยกเลิกกติกา “Ball in Hand” เดิม ที่ใช้ในการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์เอเซีย โดยนำกติกาการขาน “ฟาล์ว แอนด์ อะ มิส” กลับมาใช้
 • ให้ผู้ตัดสินขาน “ฟาล์ว แอนด์ อะ มิส” ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง เมื่อผู้เล่นทำ “ฟาล์ว แอนด์ อะ มิส” เป็นครั้งที่ 5 ผู้ได้ฟาล์วจะมีสิทธิ์เลือกเล่นในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังนี้
  • สามารถเล่นจากตำแหน่งที่ลูกขาวไปหยุดอยู่เอง หรือ
  • ให้ผู้เล่นที่ทำฟาล์ว เล่นจากตำแหน่งที่ลูกไปหยุดอยู่นั้น หรือ
  • เล่นเองโดยเอาขาวไปตั้งในตำแหน่งใดก็ได้ภายในตัว “D”
 • ผู้เล่นไม่สามารถวางสนุ้กแปะหลังลูกที่เลือกเล่น (รวมทั้งลูกที่เป็นฟรีบอล) หากต้องการวางสนุ้กฯ ต้องแทงขาวเข้าไปหลังลูกอื่น ที่ไม่ใช่ลูกเป้า
 • การปรับแต้มที่ฟาล์ว ให้ใช้กฏ-กติกาเดียวกันกับ 15 แดง ทุกประการ

อย่างไรก็ตาม กติกานี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้ ซึ่งจะมีการประเมินผลและจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง