ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ตุ้มทอง ชื่นบาน
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Tumthong Cheinban
ชื่อเล่น ตุ้ม ฉายา ตุ้ม รัชดา
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 5 กรกฎาคม 2513 อายุ 54   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ยโสธร
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์, พูล

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ พิษณุโลกเกมส์ ครั้งที่ 36
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 1   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 4   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในระดับดิวิชั่น 1
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน 41
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 18   ปี ผู้ฝึกสอน ไม่มี
สังกัด ไม่มี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 90   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
เบรคแข่งขัน 75   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ลาดพร้าว 124
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 12   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง การเข้าเบรคไม่ดี
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ การป้องกันที่ดี
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต ติดอันดับ 1 ใน 32 คนแรกของประเทศ
คติประจำใจ อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล