เวิลด์แรงกิ้ง

วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
4 พ.ค. 59 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ World Championship 2016
5 เม.ย. 59 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ China Open 2016
23 มี.ค. 59 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ World Grand Prix 2016
3 มี.ค. 59 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Gdynia Open 2016
24 ก.พ. 59 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Welsh Open 2016
9 ก.พ. 59 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ German Masters 2016
28 ธ.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Gibraltar Open 2015 (ET5)
8 ธ.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ UK Championship 2015
8 ธ.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Bulgaria Open 2015
8 ธ.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ International Championship 2015
19 ต.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Ruhr Open 2015
19 ต.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Shanghai Masters 2015
19 ต.ค. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลกก่อนรายการ Australian Goldfields Open
17 ก.พ. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ German Masters 2015
4 ก.พ. 58 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Xuzhou Open 2015
16 ธ.ค. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Lisbon Open 2014
9 ธ.ค. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ UK Championship 2014
25 พ.ย. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Ruhr Open 2014
4 พ.ย. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ International Championship 2014
29 ต.ค. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Haining Open 2014
7 ต.ค. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Bulgarian Open 2014
16 ก.ย. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Shanghai Masters 2014
2 ก.ย. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Paul Hunter Classic 2014
12 ส.ค. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ Riga Open 2014
18 พ.ค. 57 อันดับคะแนนสะสมสนุกเกอร์อาชีพโลก หลังรายการ World Championship 2014