ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย กฤษดา ชุ่มจิตต์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kissada Chumjit
ชื่อเล่น โฟล์ค ฉายา โฟล์ค รังสิต
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 28 สิงหาคม 2543 อายุ 24   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ปทุมธานี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - ยังไม่เคยผ่านรอบแรก
- ลงแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยปี 2553
- ลงแข่งขันดิวิชั่น 2 รายการสุดท้าย ปี 2553
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 8   ปี ผู้ฝึกสอน บิดา
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 37   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน 22   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2554
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ บ้าน ปทุมธานี
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 25   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ความสูง
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ความตั้งใจ
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต พัฒนาฝีมือให้ดีที่สุด
คติประจำใจ -