ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย จิรัฏฐ์เดชา สุขทรัพย์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Jiratdecha Sooksup
ชื่อเล่น บิ๊ก ฉายา บิ๊ก เมืองชล
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 19 เมษายน 2535 อายุ 32   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ชลบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - รายการแรก ปี 2554 ตกรอบแรก แพ้ 2-3
- รายการที่ 2 ปี 2554 เป็นรายการที่ 2 ที่ลงแข่ง
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 4 รายการ ปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 17   ปี ผู้ฝึกสอน วสันต์ วงศ์ทอง
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 30   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2554
เบรคแข่งขัน -   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ้hi break snooker
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 6   ช.ม. ต่อสัปดาห์ -   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ใจร้อน
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ -
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากขึ้นอันดับต้นๆของD2
คติประจำใจ -