ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย มานะ อู่ประไพ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mana Auprapai
ชื่อเล่น นะ ฉายา นะ จันทบุรี
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 17 สิงหาคม 2512 อายุ 55   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ตราด
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน 1. รองแชมป์ดิวิชั่น 1 Max B Cup - แพ้ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย
2. เข้ารอบ 4 คน ที่ จ.พิษณุโลก ปี 2551
3. เหรียญทอง ประเภททีม กีฬาแห่งชาติ ปี 2554
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ 1   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน 3   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 2   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 12   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในระดับดิวิชั่น 1
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด 7 อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 13   ปี ผู้ฝึกสอน ไม่มี
สังกัด จันทบุรี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 147   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2540
เบรคแข่งขัน 108   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2547
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ชมรมกีฬาสนุกเกอร์ จ.จันทบุรี
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ -   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง การวางตำแหน่งขาว
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ประสพการณ์
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต เล่นต่อไปและทำให้ดีที่สุด
คติประจำใจ ทำวันนี้และวันต่อ ๆ ไปให้ดีที่สุด