ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย กิตติ์ดนัย วงศ์โชติศตนันท์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kitdanai Wongchotesattanan
ชื่อเล่น คิว ฉายา คิว นอร์ตัน
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 27 มีนาคม 2536 อายุ 31   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ จันทบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - แชมป์นักเรียน อายุต่ำกว่า 17 ปี จ.จันทบุรี ปี 2552
- ตกรอบ 32 คน ดิวิชั่น 2 / รายการที่ 1 ปี 2554
- ตกรอบ 32 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย อายุไม่เกิน 21 ปี ปี 2553
- เหรียญเงิน ประเภททีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพชรบูรณ์เกมส์ ปี 2552
- คัดภาคติด 4 ประเภท กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 7   ปี ผู้ฝึกสอน อ.แหยม เอกลักษณ์ นรินทร์
สังกัด ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จ.จันทบุรี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 124   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน 96   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ สมาคมกีฬา จ.จันทบุรี
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 10   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 70   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง จิตใจ การสร้างโอกาสในเกมให้กับตัวเอง
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ลูกเข้าเบรค
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากได้เข้ามาเป็นนักกีฬาในศูนย์ฝึกของ สมาคมกีฬาบิลเลียดฯ
คติประจำใจ เหนือฟ้าย่อมมีฟ้า ต่ำกว่าพสุธา ยังมีนรก