ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ตะวัน พูลทอง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Tawan Poonthong
ชื่อเล่น โย่ ฉายา โย่ จันท์
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 27 พฤศจิกายน 2541 อายุ 26   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ จันทบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เหรียญเงินประเภททีม ในการคัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ. ปทุมธานี ปี 2553
- เหรียญทองแดง ประเภททีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตถ์เกมส์ ปี 2554
- ตกรอบแรก สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
- เข้ารอบ 4 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในระดับดิวิชั่น เยาวชน
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 10   ปี ผู้ฝึกสอน อ.กุ้ง (อัฑสนันทน์ ธรรมคงทอง) อ. แหยม (เอกลักษณ์ นรินทร์)
สังกัด สมาคมกีฬา จ.จันทบุรี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 39   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน 42   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ ศูนย์ฝึกกีฬาสนุกเกอร์ เพื่อความเป็นเลิศ จ. จันทบุรี
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 3-4   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 24   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง การแก้สนุ้ก จิตใจ
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ไม่มี
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากติดทีมชาติ
คติประจำใจ เป็นคนดีของพ่อแม่