ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย กิจเกษม สะโจมแสง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kitkasem Sajoamsang
ชื่อเล่น ตวง ฉายา ตวง ศิษย์เต้ย
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 8 พฤษภาคม 2536 อายุ 31   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ กรุงเทพฯ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - ตกรอบแรก ดิวิชั่น 2 / 4 รายการ ปี 2553
- ตกรอบแรก เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 17   ปี ผู้ฝึกสอน อ.เต้ย (ภวัต วงศ์เกียรติพร)
สังกัด ไม่มี เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 45   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554
เบรคแข่งขัน 27   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ เอ็มบาสซี่สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 2-3   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 10   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง การแก้สนุ้ก, ตื่นเต้น, ใจร้อน, ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ไม่มี
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต ขอติด 64 คน ดิวิชั่น 2 ซักครั้งในชีวิต
คติประจำใจ เป็นลูกที่ดี ตั้งใจทดแทนคุณพ่อแม่