ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ชญานนท์ โล่กิตติธรกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chayanon Lokittitonkul
ชื่อเล่น ป๊อป ฉายา ป๊อป ไม้คิว
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 17 พฤษภาคม 2537 อายุ 30   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ตรัง
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เรียญทอง ประเภทคู่ การคัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ.ตรัง ปี 2552
- รองชนะเลิศ กีฬานักเรียน ประจำจังหวัด ปี 2552
- เหรียญเงิน เดี่ยว 6 แดง และ เหรียญทอง ประเภทคู่ - คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ. นครศรีธรรมราช ปี 2553
- ชนะเลิศ กีฬานักเรียน ประจำจังหวัดตรัง ปี 2553
- ชนะเลิศ การคัดเขต 9 กีฬานักเรียน จ.ยะลา ปี 2553
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในระดับดิวิชั่น เยาวชน
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 14   ปี ผู้ฝึกสอน บิดา, อ.พิจักษ์ จารุสิริวัฒน์
สังกัด โต๊ะไม้คิว จ.ตรัง เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 25   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2550
เบรคแข่งขัน 35   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ โต๊ะ ไม้คิว จ.ตรัง
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 4-6   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 35   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ติดออกคิวแรง, แทงแรง, ขาดความแม่นยำ
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ การป้องกัน, ความแม่นยำ, แทงลูกตรง ๆ ได้ดี
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ อยากได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาในศูนย์ฝึกฯของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
คติประจำใจ ทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าเราไม่ท้อถอย