ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย เอกรวี อั๊งคำ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Aekravee Angkum
ชื่อเล่น ตูน ฉายา ตูน วัดด่าน
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 23 กันยายน 2536 อายุ 31   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ สมุทรปราการ
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เหรียญทองการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 52 ที่จ.กาญจนบุรี
- 2 เหรียญทองกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย สุโขทัยเกมส์ ปี 2553
- เข้ารอบ 4 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
- เป็นตัวแทนทีมชาติ ไปแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์เอเซีย ที่ ประเทศอินเดีย ปี 2554
- เข้ารอบ 8 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3 ปี 2554
- เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 ปี 2555
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน 1 - ด.2   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 2   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในระดับดิวิชั่น 2
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน 20
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 11   ปี ผู้ฝึกสอน อ.ต่าย พิจิตรม, อ.โอ ระยอง,อ. หยิก สำโรง
สังกัด จ.สมุทรปราการ เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 118   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2553
เบรคแข่งขัน 111   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2553
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ TBC
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 8-10   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 40-50   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง ลูกง่ายพลาดบ่อย และลูกไกล
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ลูกกันและลูกเข้าเบรค
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต เล่นอาชีพโลก
คติประจำใจ -