ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย ชายชาญ สามารถ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chaichan Samart
ชื่อเล่น เดียว ฉายา โก๊ะ P.T.S.
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 9 พฤษภาคม 2538 อายุ 29   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ราชบุรี
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน -
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน -   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน -   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในระดับดิวิชั่น -
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 18   ปี ผู้ฝึกสอน อ.ตี๋ P.T.S
สังกัด P.T.S เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 95   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
เบรคแข่งขัน 72   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน - ปี พ.ศ. -
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ TEE P.T.S
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 8   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 56   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง พลาดลูกง่าย
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ครบเครื่อง
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต เทินโปร
คติประจำใจ ไม่มีอะไไรได้มาง่ายๆ