ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) นาย อัครพล เอี่ยมสะอาด
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Akrapol Iamsaard
ชื่อเล่น เอ๋ ฉายา เอ๋ บางคล้า
เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
วันเกิด 2 กรกฎาคม 2508 อายุ 59   ปี
บ้านเกิดอยู่ที่ ฉะเชิงเทรา
เล่นกีฬาประเภท สนุกเกอร์, พูล, บิลเลียด

ผลงานที่ผ่านมา
ข้อมูลทางกีฬา
ผลงาน - เข้ารอบ 4 คน ปี 2544 ดิวิชั่น 1 แพ้ ต่าย พิตร
- เข้ารอบ 16 คน รายการโปรเอเซีย
- เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ ที่กรุงเทพฯ
- เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติที่ เชียงใหม่
- เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2554
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 3 รายการ ปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 3 รายการ ปี 2556
เคยชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้ง -   ครั้ง รองชนะเลิศ -   ครั้ง
เข้ารอบ 4 คน 1   ครั้ง เข้ารอบ 8 คน 5   ครั้ง เข้ารอบ 16 คน 6-7   ครั้ง
สมัครเข้าแข่งขันรายการแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในระดับดิวิชั่น -
อันดับประเทศไทย 3 ปีหลังสุด - อันดับปัจจุบัน -
เริ่มเล่นกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุ 14   ปี ผู้ฝึกสอน -
สังกัด - เคยติดทีมชาติ ไม่เคย
เบรคซ้อม 134   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540
เบรคแข่งขัน 109   แต้ม ทำได้เมื่อ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2545
ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ สากล สนุกเกอร์
จำนวน ช.ม. ที่ซ้อมต่อวัน 2   ช.ม. ต่อสัปดาห์ 10   ช.ม.
จุดอ่อนในการเล่นที่ต้องการปรับปรุง สภาพร่างกาย
จุดแข็งในการเล่นที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ วิธีกาารเล่น แบบแผนในการเล่น
ความคาดหวังกับการเล่นสนุกเกอร์ในอนาคต อยากได้แชมป์สักรายการ อยากกลับขึ้นไปดิวิชั่น 1 ใหม่้
คติประจำใจ -